Hållbarhet

På HITSA vill vi driva vår verksamhet på ett sätt där vi tar ansvar för social och miljömässig hållbarhet i samspel med den ekonomiska hållbarheten.

Därför utarbetade HITSA 2020 en hållbarhetsstrategi.

Grundprincipen i strategin är att vi strävar efter transparens kring och dokumentation av hur våra produkter påverkar miljön. Ordet ”hållbarhet” används ofta i reklam och på webbsidor utan någon information om vad som egentligen menas. Vi på HITSA vill ge så mycket information som vi bara kan. Det kommer att ta tid att ta fram dokumentation om material, koldioxidbelastning och så vidare. Och vi kommer hela tiden att bli klokare. Därför påstår vi inte att vi är hållbara. Vi vill hellre se det som att vi arbetar med hållbarhet.

HITSA är medlem i det lokala hållbarhetsnätverket Green Network. I april 2021 godkände Green Network vår klimat- och miljörapport för 2019–2020.

HITSAs 6 fokusområden för hållbarhet

Här är de sex fokusområden inom hållbarhet som HITSA har beslutat om att arbeta löpande med under kommande år:

1. Koldioxidreduktion
2. Hållbarhetscertifieringar
3. Cirkulär ekonomi
4. Material och leverantörer
5. Social hållbarhet
6. Våra egna anläggningar

Du kan läsa mer om de olika fokusområdena här nedan.

1. Koldioxidreduktion

Vi har valt att arbeta med CO2-reduktion eftersom vi tycker det är viktigt att bidra till att lösa de globala klimatutmaningarna. Vi ställer oss bakom Parisavtalets CO2-reduktionsmål, som nu håller på att implementeras i många av världens länder. Även våra kunder är måna om att minska sina koldioxidutsläpp. Vi vill erbjuda produkter som skapar transparens kring koldioxidbelastning och som bidrar till en total minskning i samhället.

Det betyder bland annat följande:

 • Vi beräknar vår koldioxidbelastning.
 • Vi ser över möjligheterna att gå över till förnybara eller koldioxidneutrala energikällor på vår egen anläggning i Kolding i Danmark och om möjligt på våra anläggningar i Sverige och Lettland.
 • Vi undersöker om vi kan transportera våra varor och oss själva på ett miljö- och klimatvänligare sätt, till exempel med biobränsle eller elbilar.
 • Vi undersöker om vi kan koldioxiddeklarera våra produkter och göra det tydligt för våra kunder vilken produkt som belastar klimatet minst.

Resultat:

 • 2020 ställde vi om all inomhusbelysning till LED-ljuskällor
 • 2021 gick vi över till el från vindkraft
 • Vi har beräknat våra CO2e-utsläpp med hjälp av Klimakompasset från den danska företagsmyndigheten. Beräkningen är vägledande och används som utgångspunkt för vår reduktion.

2. Hållbarhetscertifieringar

Det finns en rad olika märkningar och certifieringar för hållbarhet. De gör det enkelt att snabbt kommunicera komplexa samband till våra kunder. Dessutom visar märkningar och certifieringar att vi tar hållbarhet på allvar. Därför har vi valt att fokusera på hållbarhetscertifieringar.

Det betyder bland annat följande:

 • HITSA genomför under 2021 en ISO 14001-certifiering i miljöledning.
 • Vi arbetar löpande med våra produkter när det gäller Svanenmärkningen, FSC®-certifiering, DGNB hållbarhetscertifiering och Byggvarubedömningen. Redan nu använder vi uteslutande FSC®-certifierad mahogny.

Resultat:

 • HITSA är certifierad enligt ISO 14001
 • FSC®-certifiering godkänd och förnyad 2021
 • Förnyat partnerskap med Green Network 2021

3. Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi handlar om att behålla resurser i värdekedjan så länge som möjligt – kort sagt att slänga så lite som möjligt. Här ingår både återvinning, återbruk och ökad livslängd för produkterna, till exempel genom reparation. På HITSA har vi valt att arbeta med cirkulär ekonomi eftersom det är sunt förnuft både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv att inte slösa med resurser. Dessutom bidrar ett cirkulärt tänkesätt till minskade koldioxidutsläpp och en hållbar användning av planetens resurser.

Det betyder bland annat följande:

 • Vi utvecklar vår designprocess med fokus på optimalt resursutnyttjande och enkel demontering när produkten en dag har tjänat ut (”made for disassembly”).
 • Vi sorterar vårt avfall på HITSA och säkerställer att så mycket som möjligt återanvänds.
 • Vi får insikt i våra produkters livscykel genom ISO 14001, som hjälper oss att besluta om något kan göras annorlunda.
 • Vi utvecklar vårt erbjudande att reparera utslitna produkter.

Resultat:

 • Vi har inventerat och optimerat vår avfallssortering från produktionen i danska Kolding. Sorteringen sker nu i 12 olika fraktioner: metall, plast, trä, sågspån, elektronikavfall, papper, kartong, gips, betong, glas, farligt avfall (t.ex. spillolja) och restavfall. Metall och sågspån säljs till bland annat återvinning.

4. Material och leverantörer

För att kunna arbeta med hållbarhet måste vi först och främst ha god kunskap om våra material och leverantörer. Därför ska HITSA genomföra en kartläggning av material och leverantörer när det gäller en rad olika faktorer. Kartläggningen börjar 2021.

Resultat:

 • Kartläggning ingår i arbetet med ISO 14001 och Svanenmärkningen

5. Social hållbarhet

HITSA är ett företag som förenar sociala och ekonomiska värden. Läs mer om social inkludering på HITSA här.
Förutom social inkludering arbetar vi med social hållbarhet internt på HITSA.

Det betyder bland annat följande:

 • Vi utarbetar funktionsbeskrivningar, riktlinjer och annat HR-material för att ge våra medarbetare bästa tänkbara möjligheter att trivas med kolleger, chefer och arbetsuppgifter och därmed nå framgång inom sitt arbetsområde.

Resultat:

 • Två medarbetare utbildade till mentorer 2021
 • Vi har ingått ett verksamhetsavtal med danska Kolding kommuns arbetsförmedling 2021

6. Hållbarhet på HITSAs egna anläggningar

Det vi kommunicerar utåt ska vi också praktisera internt. Därför arbetar vi löpande med att stärka social och miljömässig hållbarhet på våra egna tre anläggningar.

Det betyder bland annat följande:

 • Vi erbjuder medarbetarna utemöbler och cykelparkering på våra egna anläggningar.
 • Vi använder inte bekämpningsmedel på våra anläggningar och vi sköter utemiljön enligt principer som främjar biologisk mångfald och ger plats åt naturen.
 • Vi sorterar både vårt ”hushållsavfall” och avfall från produktionen.
 • Alla medarbetare uppmanas att lämna förslag på insatser inom social och miljömässig hållbarhet.

Resultat:

 • Utomhusmiljön runt vårt huvudkontor i Kolding sköts utan bekämpningsmedel och präglas av inhemska arter
 • Träverkstaden samlar upp och återanvänder överflödig träolja från 2020
 • Vi har byggt cykelparkering med ställ som vi hade överskott av från produktionen under 2021
 • En insektsvänlig blomsteräng såddes i juni 2021

Följ vårt hållbarhetsarbete i sociala medier

Vi arbetar kontinuerligt med att nå målen och genomföra förändringarna som beskrivs ovan.

Om du är intresserad av att följa vårt arbete med social och miljömässig hållbarhet är du välkommen att följa oss på LinkedIn och Instagram. Här publicerar vi regelbundet inlägg om vårt hållbarhetsarbete.

Glömt ditt lösenord?

|