Social inkludering

På HITSA arbetar vi målinriktat med social inkludering. Målet är att förena sociala och ekonomiska värden.

HITSAs vd Henrik Andersen berättar:

”Mitt mål är att HITSAs medarbetare ska känna sig som en familj med de rättigheter och förpliktelser det innebär. Vi hjälper varandra och vi ställer krav på varandra. Vi ska skapa något positivt, både genom att producera stadsmiljöinventarier som det finns behov av och genom att göra skillnad för oss själva och för andra.”

Det betyder att vi har praktikanter, lärlingar och fast anställda som står eller har stått utanför arbetsmarknaden. Det kan vara människor med problem som missbruk, kriminalitet, sjukdom eller något annat. Här erbjuder vi dem flexjobb, praktikplats och jobb på särskilda eller allmänna villkor. Av våra omkring 110 medarbetare har cirka 15 knutits till företaget som en följd av vårt arbete med socialt ansvar.

Vi tar också socialt ansvar för våra fast anställda medarbetare. Alla kan hamna i en kris på grund av sjukdom, stress, familjesituationer eller liknande. Vi hjälper våra medarbetare genom krisperioder med målet att behålla dem på arbetsmarknaden.

HITSA är inte ett välgörenhetsprojekt och vår grundprincip är att alla medarbetare ska generera ekonomiskt värde. Vi ser goda möjligheter för att alla med rätt krav och rätt stöd kan utvecklas så att de skapar värde.

Socialt ansvarstagande har varit en del av HITSAs kultur i flera år. Mellan 2018 och 2022 var Den Sociale Kapitalfond Invest delägare i HITSA, och under denna period stärktes insatserna för social inkludering ytterligare. År 2022 blev CROWD – Creators of the Outside World – ägare till HITSA, delvis på grund av vårt fokus på social inkludering.

Vi har definierat KPI:er (Key Performance Indicators), eller nyckeltal, för våra sociala insatser. Vi registrerar hur många anställda, lärlingar och praktikanter vi har som är marginaliserade på arbetsmarknaden och hur länge de stannar kvar.

Glömt ditt lösenord?

|