Social inkludering

På HITSA arbetar vi målinriktat med social inkludering. Målet är att förena sociala och ekonomiska värden.

HITSAs vd och delägare Henrik Andersen berättar:

”Mitt mål är att HITSAs medarbetare ska känna sig som en familj med de rättigheter och förpliktelser det innebär. Vi hjälper varandra och vi ställer krav på varandra. Vi ska skapa något positivt, både genom att producera stadsmiljöinventarier som det finns behov av och genom att göra skillnad för oss själva och för andra.”

Det betyder att vi har praktikanter, lärlingar och fast anställda som står eller har stått utanför arbetsmarknaden. Det kan vara människor med problem som missbruk, kriminalitet, sjukdom eller något annat. Här erbjuder vi dem flexjobb, praktikplats och jobb på särskilda eller allmänna villkor. Av våra omkring 110 medarbetare har cirka 15 knutits till företaget som en följd av vårt arbete med socialt ansvar.

Vi tar också socialt ansvar för våra fast anställda medarbetare. Alla kan hamna i en kris på grund av sjukdom, stress, familjesituationer eller liknande. Vi hjälper våra medarbetare genom krisperioder med målet att behålla dem på arbetsmarknaden.

HITSA är inte ett välgörenhetsprojekt och vår grundprincip är att alla medarbetare ska generera ekonomiskt värde. Vi ser goda möjligheter för att alla med rätt krav och rätt stöd kan utvecklas så att de skapar värde.

Här kan du läsa mer om varför HITSA är ett företag som tar socialt ansvar.

HITSAs arbete med social inkludering

Socialt ansvar har varit en del av HITSAs företagskultur i många år. 2018 lades extra vikt på initiativet när Den Sociale Kapitalfond Invest blev delägare i HITSA.

Den Sociale Kapitalfond Invest är en investeringsfond med särskilt fokus på företag och organisationer som bidrar till att lösa sociala problem. Detta gör fonden i två syften: att hjälpa fler människor och att skapa finansiell avkastning till fondens egna investerare.

Lars Jannick Johansen, som är vd för Den Sociale Kapitalfond Invest, säger följande om investeringen i HITSA:

”HITSA hade redan en mycket stark kultur och laganda med bland annat en fin tradition av arbete med socialt ansvar. Samtidigt är HITSAs produkter i sig positiva och bidrar till att förverkliga FN:s globala mål och skapa bättre och grönare stadsmiljöer. Vi ser en stor potential hos HITSA som ett företag som kan öka det sociala värdet och samhällsvärdet samtidigt som det ekonomiska värdet ökar.”

HITSA räknar in social inkludering

Lars Jannick Johansen nämner att HITSA bidrar till att förverkliga FN:s globala mål 4 om ”God utbildning för alla”, mål 8 om ”Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt”, mål 11 ”Hållbara städer och samhällen” och mål 12 ”Hållbar konsumtion och produktion”.

”Man vill ofta tolka sociala och ekonomiska värden som två olika saker som motarbetar varandra. Så ser inte Den Sociale Kapitalfond Invest på det. Socialt ansvar i ett företag är ofta ett uttryck för en sund ledningskultur och ett stort engagemang. Medarbetarna har en hög lojalitet mot företaget. Antingen för att de själva har fått en utsträckt hand eller för att de upplever att de gör en positiv och meningsfull skillnad genom att hjälpa en kollega. Dessutom bidrar socialt ansvar till att generera positiva omdömen om ett företag. På kort sikt stämmer det att det kan kosta i arbetstid och ökade insatser från ledningens sida att ta in personer med sociala utmaningar i företaget. På lång sikt visar det sig däremot ofta vara en bra investering”, säger Lars Jannick Johansen.

Med investeringen från Den Sociale Kapitalfond Invest införde HITSA nyckeltal (KPI) för social inkludering för att säkerställa att initiativet genererar faktiska resultat. Vi räknar på antalet anställda, lärlingar och praktikanter från utanförskap på arbetsmarknaden samt på hur länge de blir kvar här.

Glömt ditt lösenord?

|