• /

MILJÖSTATIONER

Miljöstationer, avfallsöar och miljöhus för bostadsrättsföreningar och flerbostadshus spelar en viktig roll i vardagen för många människor. Avfallslösningen syns ofta från de boendes fönster. Gör den till en inbjudande del av gårdsmiljön och de gemensamma ytorna genom att välja en miljöstation som passar arkitekturen och omgivningen.

En ren stad är en vacker stad och en plats som är bra och trevlig för invånarna att vistas och leva i.

Därför är det viktigt att göra det enkelt och praktiskt för människor att slänga sitt avfall. Miljöstationer används för avskärmning och källsortering i stadsmiljön och på gårdar vid flerbostadshus.

Miljöstationer för en bekväm och korrekt källsortering

Det är lämpligt att samla alla sopkärl på ett ställe för att göra det enklare för användarna att sortera sitt avfall. När alla kärl för olika typer av avfall står samlade i en miljöstation blir det enkelt att göra sopsorteringen mer överskådlig. Exempelvis kan man ha olika kärl för kartong, papper, glas och metall och restavfall för sig.

En lättillgänglig sopsortering bidrar till att avfallet sorteras korrekt och slängs i rätt kärl. Det i sin tur ger en ren stad och en mer hållbar avfallshantering.

Miljöstationer som förskönar stadsmiljön

Miljöstationerna från HITSA finns i flera snygga och moderna utföranden för praktisk och enkel tillgång till sopkärl. Våra miljöstationer skärmar av sopkärlen och behållarna på ett elegant sätt samtidigt som de skyddar kärlen mot väder och vind.

HITSAs miljöstationer är designade för att snyggt och naturligt smälta in i stadslandskapet. Beroende på om man beställer sin miljöstation med en grå varmförzinkad yta eller med pulverlackering i valfri kulör kan man skapa ett helgjutet designuttryck i utemiljön.

I Århus kommun finns till exempel SERVITEL-stationerna i den välkända gröna kulören som är ett genomgående inslag i hela stadsmiljön.

På samma sätt bestämmer man också själv vilket designuttryck som ska förmedlas när man väljer beklädnad till sidor, gavlar och tak. Om man exempelvis väljer att klä sin FHR-miljöstation med ett hållbart träslag på sidor och gavlar kan miljöstationen bli en grön oas i stadsmiljön. Intrycket förstärks om man samtidigt väljer det gröna sedumtaket.

Miljöstationer, avfallsöar och miljöhus

Alla våra miljöstationer är tillverkade i hållbara material som håller för flitig användning i alla väder. Alla ståldelar på miljöstationerna är varmförzinkade – precis som alla produkter i vårt sortiment. När vi väljer att varmförzinka våra produkter skyddas de mot rost utan särskilt underhåll, samtidigt som de patineras snyggt med tiden.

Hålmönster i beklädnaden eller en öppning under taket skapar naturlig ventilation.

Våra miljöstationer kan även förses med lock eller dörr som kan låsas.

Allt under ett tak – cykelparkering och miljöstation

Flera av våra miljöstationer kan även fungera som tak över till exempel en cykelparkering. Det gör det enkelt att kombinera miljöstationen med cykelparkeringen och samla flera funktioner under ett tak.

Ett exempel på detta är MASCOT som är en smart och enkel helhetslösning för att organisera både cyklar och avfall i gårdsmiljön. Det gör det lätt att samla flera faciliteter på ett ställe på gården till förmån för de boende.

Även JF HH kan kombineras på en rad olika sätt. Den kan med fördel också användas som en gemensam lösning för både sopkärl och cyklar. Denna modell kan bland annat levereras som dubbelsidigt tak som kan stängas helt med en dörr.

Glömt ditt lösenord?

|