• /

Smarta papperskorgar med komprimator

Smarta, eller intelligenta, kallas papperskorgar som har en sensor som mäter hur full papperskorgen är. Den smarta papperskorgen använder en digital plattform för att berätta när den behöver tömmas. Därmed kan smarta papperskorgar bidra till effektivare drift och avfallshantering, eftersom man undviker både överfulla sopkärl i staden och onödiga turer med sopbilen.

Om den smarta papperskorgen har en komprimator blir tömningen ännu mer effektiv. HITSAs intelligenta papperskorg med komprimator, ULTRA FILL, kan rymma 5–7 gånger så mycket avfall som en traditionell papperskorg i samma storlek.

All energi till komprimatorn produceras av solceller uppe på ULTRA FILL. Därför är ULTRA FILL också lätt att flytta runt utan att man behöver tänka på tillgången till el. Se bara till att papperskorgen står i solen. ULTRA FILL är förberedd för montering av två öglor som kan användas till remmar, så att papperskorgen lätt kan lyftas med kran.

Intelligenta papperskorgar som ULTRA FILL köps i ett paket som omfattar papperskorg, sensorer och kontrollplattform.

Effektivisera driften med papperskorgar med sensor och komprimator

Smarta papperskorgar med komprimator passar väldigt bra på platser där avfallsmängden varierar mycket. Det kan vara stränder där det blir mycket skräp under soliga dagar, och mindre skräp under blåsiga eller regniga dagar.

Det kan också vara på torg eller nära centrum, där avfallsmängden beror på veckodagar och evenemang. Här kan smarta papperskorgar med komprimator bidra till att minska det totala antalet sopkärl i stadsbilden.

Flera kommuner i Danmark har under de senaste åren genomfört försök med papperskorgar utrustade med sensor och komprimator. Projekten har visat att stränder och naturområden är platser där det intelligenta komprimeringskärlet ger stora fördelar. Det slängs mindre skräp i naturen, och dyra körturer sparas in eftersom behovet av tömning kan bedömas mycket mer exakt än tidigare.

Intelligenta papperskorgar med sensor och solcellsdriven komprimator från Mr. Fill

De smarta komprimeringskärlen passar utmärkt för avfallssortering i offentliga miljöer. På fronten av ULTRA FILL finns gott om plats för att markera olika fraktioner med piktogram. Komprimatorn säkerställer att fraktioner med stora mängder kan hanteras med samma tömningsfrekvens som fraktioner med mindre mängder.

ULTRA FILL fungerar utan säckar. Avfallet hamnar direkt i plastbehållaren, ett avfallskärl av standardtyp som passar till tömningssystem enligt EU-standarden SS-EN 840. Servicemedarbetaren slipper lyft, och några säckar behövs inte. Plastkärlet behöver bara rengöras då och då.

ULTRA FILL finns i två storlekar – 120 liter och 240 liter, vilket motsvarar 600 och 1 200 liter med komprimering. Dessutom finns ULTRA FILL LITTLE*, som är utrustad med en metallbehållare för säckar i stället för ett avfallskärl till komprimeringsvagn. ULTRA FILL LITTLE rymmer 120 liter, vilket motsvarar 600 liter.

Smarta papperskorgar med komprimator är ett mer hållbart val

Smarta papperskorgar från Mr. Fill är ett mer hållbart val än traditionella sopkärl. Det finns flera orsaker till detta. Färre turer med sopbilen innebär lägre koldioxidutsläpp. Arbetet blir mindre slitsamt. Resursförbrukningen för säckar minskar till noll. Avfallssortering är i sig en del av en mer cirkulär ekonomi med lägre resursförbrukning. Solcellerna gör ULTRA FILL självförsörjande vad gäller energin till kompressorn, displayen osv. Det blir också lätt att flytta runt papperskorgen utan att behöva tänka på tillgången el.

ULTRA FILL bidrar också till att försköna stadsmiljön. Papperskorgen är helt sluten och lockar inte till sig fåglar eller råttor. Den kommer inte att svämma över, eftersom luckan låses när papperskorgen är full. Vid användning öppnas luckan hygieniskt med en fotpedal och stängs av sig själv igen. Höljet kan pulverlackeras i alla RAL-färger eller folieras med valfritt motiv och text. Vissa kommuner använder papperskorgen för att informera om naturen, stadens historia eller avfallsfraktioner.

Rätt utformade kan smarta papperskorgar gynna såväl driftsekonomin, miljön och arbetsmiljön som gatubilden.

Kontakta rådgivare Göran Nilsson på +46 (0)702 747 710 eller gon@hitsa.se för mer information om möjligheterna med smarta papperskorgar.

Glömt ditt lösenord?

|