• /

CYKELTAK OCH VÄDERSKYDD

Cykeltak och cykelställ under tak kan skapa egna rum i stadsmiljön och tydligt signalera var man ska parkera sin cykel.

Staden ska vara en plats som är praktisk, trevlig och trygg att bo och arbeta i. En plats som man vill vistas i och upptäcka, till exempel på sin cykel. Då är cykelparkeringen en viktig del av cyklistens upplevelse. En torr, väl upplyst cykelgarage gör det enklare att välja cykeln som transportform och får cyklisten att känna sig välkommen till stadskärnan, företaget eller institutionen.

Cykeltak som ger bästa tänkbara förutsättningar för cyklismen

Cyklismen är mycket utbredd i de nordiska städerna. Därför är det viktigt för den moderna stadsplaneringen att lägga fokus på cyklisterna och ge dem bästa tänkbara förutsättningar att använda stadens rum.

HITSA har genom åren specialutvecklat cykeltak för cykelparkeringar. Vi hjälper gärna till att inreda cykelparkeringen när stadsmiljön ska planeras.
Standardavståndet mellan platserna i cykelstället är 50 cm. Vi kan också planera våra cykeltak så att de passar för cykelställ med ett centrumavstånd på 60 cm. Detta avstånd rekommenderas i hållbarhetscertifieringen DGNB. Mer plats för cykeln gör det enklare, snabbare och bekvämare att parkera sin cykel – och därmed mer attraktivt att välja cykeln.

Cykeltak och väderskydd med bra belysning

Cykelgarage och cykeltak från HITSA är snygga, hållbara och tål väder och vind. Alla tak är producerade på våra egna anläggningar i Lettland och Danmark – och tillverkade i en solid konstruktion och av robusta material som varmförzinkat stål som kan pulverlackeras i önskad kulör.

Oavsett om man väljer den rena förzinkade looken eller vill ha sitt cykelgarage i pulverlackering varmförzinkar vi alltid alla ståldelar på våra produkter. Varmförzinkningen ger flera fördelar: Den redan robusta stålytan skyddas mot rost och korrosion och är självreparerande vid mindre skador. Samtidigt ställer varmförzinkat stål minimala krav på underhållet. Produktens livslängd förlängs avsevärt.

Cykeltak och cykelgarage med många designuttryck

HITSA samarbetar med olika formgivare och arkitekter när cykelgarage och cykeltak ska formges. Cykeltaket ska inte bara fylla sin funktion, det får också gärna ha ett eget designuttryck och vara ett vackert och skulpturalt inslag i stadsmiljön. En naturlig samlingsplats för cyklarna.

Ett exempel är vårt eleganta och funktionella cykeltak AROS som är moduluppbyggt så att man enkelt kan utöka det med flera moduler. Designen är modern och lätt och AROS gör sig bra i det urbana, moderna stadslivet med hållbar transport i fokus. Cykeltaket kan utrustas med belysning som en extra service för stadens cyklister.

Flera av våra tak kan utökas med flera sektioner efter behov. Vi tillverkar själva cykeltaken på våra egna fabriker, vilket betyder att vi kan anpassa cykelparkeringen efter kundens önskemål.

Cykelparkering i trä, cortenstål eller perforerad plåt

Cykeltaket är utformat för att avleda vatten och släppa in maximalt med ljus. Taket sluttar och kan förses med hängrännor och stuprör. Vissa av våra tak är i glas eller är klädda med till exempel perforerad plåt eller armeringsnät. Det får cykeltaket att samspela med omgivningen och skapar ett lätt och sammanhängande intryck.

Cykeltaket FREDDY kan till exempel förses med armeringsnät eller trådnät och låta olika växter växa upp utmed cykeltaket. Om man samtidigt väljer sedumtak skapar man en grön ö i stadsmiljön.

Det finns alltså många möjligheter att kombinera tak- och sidobeklädnad för att skapa ett välkomnande intryck som passar in i den omgivande arkitekturen.

Glömt ditt lösenord?

|