HITSA_Irmabyen_HH20_BIG_SV4_FJORDPARK_BAeNK_HH20_BOM_Photo_Torben_Eskerod_R1_8361_2560x1440.

IRMABYEN

Från vissa lägenheter i Irmabyen kan man här och där se det gröna, levande sedumtaket som täcker HITSAs väderskydd.

Närmiljön runt Irmabyen präglas av träddungar och grönområden, och man har bjudit in naturen i stadsdelen.

Det nya bostadsområdet ligger på Irmakoncernens gamla ägor i danska Rødovre. Av de ursprungliga byggnaderna återstår bara det 38 meter höga ”Kaffetornet”. Resten av Irmabyen är nybyggd och har blivit en mångfacetterad och skiftande stadsdel med flera olika former av bostäder med allt från lägenheter till friliggande småhus.

Vårt SH 500-väderskydd döljer bland annat återvinningsstationerna i Irmabyen. SH 500 kan kombineras med ett flertal olika material. På Irmabyens väderskydd har man valt att kombinera de gröna sedumtaken med stående träpanel i olika höjder. Det ger stationerna ett enhetligt uttryck av kvalitet med naturliga material och genomtänkt design.

Vi har levererat SIESTA bänkbord och FJORDPARK soffor till stadsdelens rum och ytorna mellan byggnaderna. Till cykelparkeringarna har vi levererat flera olika ställ från HH20-serien. SV4 i enkel design från landskapsarkitekt Julie Kierkegaard används som brandvägspollare.

Kontakta oss här

Ring oss
Tel: +46 (0)8-1213 0499

Skicka ett mejl på
info@hitsa.se

HITSA_Irmabyen_HH20_BIG_SV4_FJORDPARK_BAeNK_HH20_BOM_Photo_Torben_Eskerod_R1_R1_8587_855x1033
HITSA_Irmabyen_HH20_BIG_SV4_FJORDPARK_BAeNK_HH20_BOM_Photo_Torben_Eskerod_R1_8351_2560x1440
HITSA_Irmabyen_HH20_BIG_SV4_FJORDPARK_BAeNK_HH20_BOM_Photo_Torben_Eskerod_R1_8494_855x1033
HITSA_Irmabyen_HH20_BIG_SV4_FJORDPARK_BAeNK_HH20_BOM_Photo_Torben_Eskerod_R1_8446_2560x144
HITSA_Irmabyen_HH20_BIG_SV4_FJORDPARK_BAeNK_HH20_BOM_Photo_Torben_Eskerod_R1_R1_8512_2560x1440
HITSA_Irmabyen_HH20_BIG_SV4_FJORDPARK_BAeNK_HH20_BOM_Photo_Torben_Eskerod_R1_8374_855x1033.
HITSA_Irmabyen_HH20_BIG_SV4_FJORDPARK_BAeNK_HH20_BOM_Photo_Torben_Eskerod_R1_8433_2560x1440
HITSA_Irmabyen_HH20_BIG_SV4_FJORDPARK_BAeNK_HH20_BOM_Photo_Torben_Eskerod_R1_8276_855x1033
HITSA_Irmabyen_HH20_BIG_SV4_FJORDPARK_BAeNK_HH20_BOM_Photo_Torben_Eskerod_R1_8390_2560x1440
HITSA_Irmabyen_HH20_BIG_SV4_FJORDPARK_BAeNK_HH20_BOM_Photo_Torben_Eskerod_R1_8338_855x1033
HITSA_Irmabyen_HH20_BIG_SV4_FJORDPARK_BAeNK_HH20_BOM_Photo_Torben_Eskerod_R1_8402_2560x1440
HITSA_Irmabyen_HH20_BIG_SV4_FJORDPARK_BAeNK_HH20_BOM_Photo_Torben_Eskerod_R1_8299_855x1033
Glömt ditt lösenord?

|