HITSA_Irmabyen_HH20_BIG_SV4_FJORDPARK_BAeNK_HH20_BOM_Photo_Torben_Eskerod_R1_8361_2560x1440.

Irmabyen

Från vissa lägenheter i Irmabyen kan man här och där se det gröna, levande sedumtaket som täcker HITSAs väderskydd.

Närmiljön runt Irmabyen präglas av träddungar och grönområden, och man har bjudit in naturen i stadsdelen.

Det nya bostadsområdet ligger på Irmakoncernens gamla ägor i danska Rødovre. Av de ursprungliga byggnaderna återstår bara det 38 meter höga ”Kaffetornet”. Resten av Irmabyen är nybyggd och har blivit en mångfacetterad och skiftande stadsdel med flera olika former av bostäder med allt från lägenheter till friliggande småhus.

Vårt SH 500-väderskydd döljer bland annat återvinningsstationerna i Irmabyen. SH 500 kan kombineras med ett flertal olika material. På Irmabyens väderskydd har man valt att kombinera de gröna sedumtaken med stående träpanel i olika höjder. Det ger stationerna ett enhetligt uttryck av kvalitet med naturliga material och genomtänkt design.

Vi har levererat SIESTA bänkbord och FJORDPARK soffor till stadsdelens rum och ytorna mellan byggnaderna. Till cykelparkeringarna har vi levererat flera olika ställ från HH20-serien. SV4 i enkel design från landskapsarkitekt Julie Kierkegaard används som brandvägspollare.

Kontakta oss här

Ring oss
Tel: +46 (0)8-1213 0499

Skicka ett mejl på
info@hitsa.se

Glömt ditt lösenord?

|