Linn skammel Nykøbing Mors

Fina resultat i 2022 års CSR-rapport från HITSA

Vi har återigen sammanställt siffror och dokumentation för våra insatser inom social och miljömässig hållbarhet i en CSR-rapport.

Rapporten innehåller många goda nyheter. Vi har blivit ISO 14001-certifierade. Vi har minskat våra CO2-utsläpp med 33 % mellan 2021 och 2022. Vår totala mängd avfall i Danmark har minskat från 162,6 ton under 2021 till 95,4 ton under 2022.

”Det är positivt att vi redan nu har nått 2025 års mål för CO2-reduktion. Våra anställda har i högsta grad varit delaktiga i processen för hur vi kan påverka vår sammanlagda energiförbrukning. De höga energipriserna under 2022 har fungerat som ytterligare incitament, vilket har medfört att CO2-besparingarna har gått hand i hand med de ekonomiska besparingarna. I ett första skede gäller det att hålla fast vid resultaten; därefter ska vi sätta upp nya mål”, säger VD Henrik Andersen.

Det finns också mål som vi inte har nått. Vi har till exempel anställt färre personer som står långt från arbetsmarknaden än vi skulle vilja.

”Vi beklagar att vi inte har nått våra sociala mål. Det finns flera orsaker till detta. Den höga sysselsättningsgraden innebär att det finns färre arbetslösa, och problematiken hos de som är arbetslösa kan vara mycket omfattande. Året har gett oss möjlighet att rannsaka oss själva och omvärdera våra sociala mål. Vi har bland annat beslutat att vi ska ta emot fler lärlingar, men de behöver inte nödvändigtvis stå långt från arbetsmarknaden. Vi sänker även våra förväntningar på och därmed målet för hur många medarbetare som stått utanför arbetsmarknaden som vi kan rekrytera under året”, säger Henrik Andersen.

Scope 3 och klimatdeklaration på produkter

HITSA fortsätter nu sitt arbete med att implementera konkreta åtgärder för miljömässig, klimatmässig och social hållbarhet. Under 2023 kommer vi att börja beräkna CO2 i Scope 3 och på produktnivå för vårt belysningsföretag Lampas. Det fungerar som pilotprojekt för att beräkna Scope 3 och CO2-deklarera produkter för hela HITSA-koncernen från och med 2024.

ISO 14001-certifieringen har gett oss en solid grund och välfungerande verktyg för att styra vårt miljö- och klimatmässiga arbete.

Läs hela CSR-rapporten om hållbarhet hos HITSA. Rapporten gäller för koncernen, dvs. HITSA i Danmark, Sverige och Lettland samt dotterbolaget Lampas i Danmark. Den innehåller även ESG-nyckeltal, det vill säga nyckeltal inom Environmental, Social and Governance.

Skicka ett mejl på
lmn@hitsa.dk

Ring oss
Tel: +45 92 82 73 00

Glömt ditt lösenord?

|