HITSA A/S förvärvar VEKSØ A/S

NRGi-koncernen har sålt affärsenheten VEKSØ till det danska bolaget HITSA. Samtidigt har Den Sociale Kapitalfond Invest ingått partnersamarbete med HITSA i syfte att investera i bolaget. Förvärvet är ett uttryck för HITSAs önskan om att skapa en nordisk marknadsledare inom stadsmiljölösningar med särskilt fokus på stadsinventarier som främjar livskvalitet, hållbarhet och social inkludering.

Det danska energibolaget NRGi har sålt affärsenheten VEKSØ till det danska bolaget HITSA. Syftet är enligt HITSAs vd Søren Schultz och direktör Henrik Andersen att skapa ett marknadsledande nordiskt företag inom lösningar för stadsmiljön:

”Syftet med att köpa upp VEKSØ är att tillsammans med HITSA skapa en marknadsledande position i Danmark och en betydande position på den nordiska marknaden för inventarier till stadsmiljö. Strategin grundas i vår förmåga och vilja att vara nära kunderna och uppfylla kundernas behov. Detta skapar förutsättningar för ett sunt företag där vi samtidigt tar samhällsansvar och socialt ansvar. En viktig förutsättning är en gemensam och riktad insats från våra duktiga och engagerade medarbetare på både HITSA och VEKSØ”, säger Søren Schultz.

I och med försäljningen vill NRGi stärka och framtidssäkra VEKSØ:

”På lång sikt är det avgörande för VEKSØ att verksamheten får en större volym än vi har kunna skapa organiskt. Det garanterar vi med försäljningen till HITSA. Dessutom betyder den nya organisationen att VEKSØ:s och HITSAs kompetenser kombineras. Den nya mixen av gemensamma kompetenser kommer att skapa en slagkraftig enhet med hög konkurrenskraft i framtiden”, säger Jacob Vittrup, vd för NRGi. Han tillägger: ”Med försäljningen till HITSA säkrar vi att VEKSØ förblir ett danskt företag. Och vi garanterar danska arbetsplatser i samarbete med Den Sociale Kapitalfond Invest, som är medinvesterare i HITSAs förvärv.”

Den Sociale Kapitalfond Invest ser också attraktiva möjligheter i investeringen i HITSA+VEKSØ:

”Ända sedan vårt första möte med HITSAs ledning har vi upplevt en gemensam värdegrund där goda affärer bygger på en stark företagskultur som präglas av ömsesidig respekt. HITSA är ett företag med stark tillväxt och bra resultat. Dessutom är en väsentlig del av medarbetarna personer som stått utanför arbetsmarknaden. Vi tror att HITSA och VEKSØ kan bli en framtida framgångsmodell för hur man kan kombinera en framgångsrik affärsverksamhet med socialt ansvar. Det vill vi gärna bidra till”, säger Lars Jannick Johansen, Managing Partner i Den Sociale Kapitalfond Invest, som kommer att äga ca 40 % av det nya bolaget.

Parterna är överens om att inte offentliggöra priset för transaktionen.

Fakta:

HITSA A/S

HITSA förser och förskönar stadsmiljön med inventarier av hög kvalitet och har i mer än 30 år samarbetat med kommuner, trädgårdsarkitekter, bostadsrättsföreningar och entreprenörer för att inreda gator och parker som är både inbjudande, funktionella och trevliga att vistas i.

I nära samarbete med danska formgivare och arkitekter erbjuder HITSA ett brett produktsortiment med allt från cykelställ och bords- och soffset till tak.

VEKSØ A/S

VEKSØ är ett ledande företag inom design, tillverkning och försäljning av stadsmöbler och cyklismprodukter. Företaget sysselsätter ca 80 medarbetare och finns representerat i flera länder i Europa med egna försäljningskontor i Sverige samt produktion i Danmark och Lettland. Företaget har sitt huvudsäte i Taulov nära Fredericia i Danmark.

Den Sociale Kapitalfond Invest

Den Sociale Kapitalfond Invest är Nordens första sociala investeringsfond som utöver ekonomisk avkastning till investerarna även ska främja en positiv, mätbar skillnad för utsatta grupper. Fonden investerar i små och medelstora företag med stark tillväxtpotential och särskilt socialt ansvar inom handel, produktion och service i Danmark och södra Sverige. Investerarna i fonden omfattar bland annat Europeiska Investeringsfonden samt danska Växtfonden, Novo Nordisk-fonden, TryghedsGruppen, Færchfonden och Hempel Fonden.

Skicka ett mejl på
lmn@hitsa.dk

Ring oss
Tel: +45 92 82 73 00

Glömt ditt lösenord?

|