solrosor och bin från blomsterängen på HITSA

HITSA har tagit fram sin första CSR-rapport

Efter flera års arbete med hållbarhet har HITSA nu tagit fram sin första CSR-rapport. Rapporten innehåller siffror och fakta inom CSR – Corporate Social Responsibility – och syftar till att skapa en grund för det fortsatta arbetet med social och miljömässig hållbarhet inom HITSA.

Rapporten omfattar hela koncernen – HITSA i Danmark, Sverige och Lettland samt dotterbolaget Lampas i Danmark. Den innehåller ESG-nyckeltal, det vill säga nyckeltal inom Environmental, Social and Governance.

Fokus på koldioxidutsläpp, avfall och sociala nyckeltal

Rapporten visar bland annat att HITSA-koncernen använde mindre vatten, producerade mindre avfall och släppte ut mindre koldioxid 2021 än 2019. Under samma period steg vår el- och gasförbrukning. Vi har en löneskillnad mellan män och kvinnor på nästan alla nivåer. År 2021 var 76 % av ledningen och 100 % av bolagsstyrelsen män.

”Vi publicerar siffrorna eftersom vi lägger stor vikt på öppenhet i hållbarhetsarbetet. Samtidigt visar siffrorna en förenklad verklighet. Nästa steg är därför att ta reda på vad som ligger bakom siffrorna. Det är det vi ska använda rapporten till”, säger Henrik Andersen, vd för HITSA.

”Vi ska fortsätta att minska vårt avfall och våra koldioxidutsläpp. Vi ska ta socialt ansvar och hjälpa utsatta människor in på arbetsmarknaden. Vi måste få in fler kvinnor i den mansdominerade byggbranschen, och vi ska ha lika lön för lika arbete och lika kompetens. Detta är några av de saker som vi arbetar vidare med utifrån rapporten”, säger Henrik Andersen.

Här kan du läsa rapporten: Hållbarhet inom HITSA.

Från tomt kalkylblad till CSR-rapport

Bakom rapporten ligger ett gediget utvecklingsarbete. För HITSA, som är ett typiskt danskt medelstort tillverkningsföretag, började processen med att hitta siffror till CSR-rapporten med ett tomt kalkylblad.

Kompetensen för att arbeta målmedvetet med hållbarhet har byggts upp under några år, bland annat genom att utse en hållbarhetsansvarig. Josephine Husted Jespersen började som praktikant från Designskolan i Kolding och är nu fast anställd. Hon har drivit arbetet framåt med hjälp och råd från bland annat miljönätverket Green Network och HITSA:s ägare, Den Sociale Kapitalfond Invest.

”Det fanns många frågor när vi började. Hur hittar vi giltiga siffror för koldioxidutsläpp, hur kan vi vara säkra på att en sak är mer hållbar än en annan osv. När man börjar får man snabbt mer kunskap och blir mer och mer säker på vad man gör”, säger Josephine Husted Jespersen.

”Det kan vara bra att begränsa sig själv. Det finns så mycket man skulle vilja arbeta med, men det kan bli oöverskådligt. Vi har till exempel valt att ta fram en CSR-rapport trots att vi inte har några uppgifter om koldioxidutsläpp för Scope 3. I stället har vi satt upp ett mål för när vi ska ha analyserat Scope 3 också”, säger hon.

Några av de viktigaste åtagandena när det gäller hållbarhet inom HITSA är att ta emot praktikanter med sociala eller hälsomässiga utmaningar, att bli ISO 14001-certifierade och att fortsätta arbetet med att minska koldioxidutsläppen från bland annat energikällor och material.

Skicka ett mejl på
lmn@hitsa.dk

Ring oss
Tel: +45 92 82 73 00

Glömt ditt lösenord?

|